1 de junio de 2008

Concurs arroç 2008
Segon premi a la millor presentació